Tjänster

Tjänster

Vi arbetar med verksamhets- och ledarutveckling utifrån våra kunders
behov.

 • Coaching med fokus på professionell utveckling. Co-Active coaching.
 • Coaching och dialog i affärsutvecklingsprocessen.
 • Stöd vid framtagning och utveckling av affärs- och verksamhetsplaner.
 • Stöd och specialist för klienter med fokus på eget företagande.
  Trygghetsrådet, TRR.
 • Vägen Upp®, individuellt utvecklingsprogram för ledare. Certifierad
  coach, Vägen Upp®.
 • DuoCoaching®, som utvecklar effektiva och väl fungerande samarbeten.
  Certifierad DuoCoach®.
 • DISC-profiler med personlig återkoppling. Certifierad DISC deluxe
  användare.

Uppdragen genomförs individuellt, i grupp eller i seminarieform.

 

Affärsutveckling – Coaching

Medlem i ICF och arbetar enligt ICF:s etiska riktlinjer,  Följ Karin Aspegren på LinkedIn

KA Development, Karl X Gustavs gata 70A, SE-254 40 Helsingborg, Maila Karin Aspegren