Co-Active Coaching

Co-Active Coaching*  

Med utvecklande samtal arbetar vi gemensamt med din personliga
utveckling i din yrkesroll för att skapa förändringar och göra aktiva val.
Exempel på frågeställningar:

  • Vad är dina största utmaningar och var har du mest att lära?
  • Vilka är dina drivkrafter och dina viktigaste värderingar?
  • Hur ska du genomföra dina planer för att nå dina mål?
  • Hur fattar du rätt beslut?
  • Vad är det som eventuellt hindrar dig?
  • Vilka aktiviteter är meningsfulla och ger dig energi?

*Renodlad coaching innehåller inte någon kunskapsöverföring.

Att skapa bestående förändringar tar tid, mellan tre och sex månader med
utvecklande samtal cirka varannan vecka. Ett samarbete kan dock sträcka
sig över betydligt längre tid. Vi skräddarsyr en lösning som passar dig.

Alla ledare och har nytta av regelbundet professionellt stöd, 
särskilt vid nya faser i sin och verksamhetens utveckling! 

Affärsutveckling – Coaching

Medlem i ICF och arbetar enligt ICF:s etiska riktlinjer,  Följ Karin Aspegren på LinkedIn

KA Development, Karl X Gustavs gata 70A, SE-254 40 Helsingborg, Maila Karin Aspegren