Om KA Development

Om KA Development

Karin Aspegren driver KA Development med mer än 30 års erfarenhet av
arbete i näringslivet. Operativt har hon erfarenhet av att arbeta med
marknadsföring, ekonomistyrning, affärsutveckling, ledarskap och
strategiskt tänkande. Hon har arbetat i små- och medelstora företag, för
såväl den svenska som internationella marknaden.

De senaste 20 åren har Karin arbetat som professionellt stöd. Hon hjälper
ledare, företagare och entreprenörer att utveckla sitt ledarskap, nå
önskade resultat i sin verksamhet och att växa som människa. Uppdrags-
givarna är enskilda företag och organisationer.

Hon har mångårig erfarenhet av arbete med start och utveckling av eget
företagande och möter dagligen människor i olika utvecklingsfaser.
Hennes uppgift är att stödja presumtiva och etablerade företagare att
omvandla idéer, att omsätta och paketera kunskap och tjänster till
lönsamma affärsidéer och koncept.

I "Konsten att öka lönsamheten", en bok om affärsutveckling med fokus
på kvinnor som driver företag är Karin en av författarna. Boken är utgiven
av Tillväxtverket.

Karin har en Ekonomie Magisterexamen från Lunds universitet med
inriktning på marknadsföring och management. Hon är internationellt
certifierad Coach, CPCC och PCC.

Nätverk
KA Development ingår i Vägen Upp® som är ett rikstäckande nätverk av
coacher och mentorer som arbetar med integrerad individ- och
verksamhetsutveckling.

Därutöver finns tillgång till ett omfattande nätverk med kompletterande
kompetens.

KA Developments målsättning är att vara en förtroendefull samtalspartner
med djup och bred kompetens och en tillgång för dig och ditt företag. 

Affärsutveckling – Coaching

Medlem i ICF och arbetar enligt ICF:s etiska riktlinjer,  Följ Karin Aspegren på LinkedIn

KA Development, Karl X Gustavs gata 70A, SE-254 40 Helsingborg, Maila Karin Aspegren