Det här får du

Det här får du

Alla ledare och har nytta av regelbundet professionellt stöd, särskilt vid
nya faser i sin och verksamhetens utveckling.

I vissa situationer behövs ett engagerat bollplank och ny inspiration. I
andra behöver du stärka din kompetens för att du och verksamheten ska
växa och utvecklas

Med de tjänster KA Development erbjuder kommer du att:

 • kunna sätta upp och förverkliga mål
 • bli mer fokuserad i din dagliga verksamhet samtidigt som du har
  dina långsiktiga mål i sikte
 • kunna ta fler och bättre beslut
 • frigöra resurser och tid
 • få bättre balans i livet
 • få nya perspektiv
 • få ökad självkännedom
 • utveckla ditt personliga ledarskap
 • få kunskap om din kapacitet, dina drivkrafter och dina värderingar
 • få verktyg som stödjer ett strukturerat och metodiskt arbetssätt.

Med professionellt stöd gör du aktiva val mellan möjliga arbetsuppgifter 
och skapar balans mellan arbete och privatliv.

Vi arbetar med fokus på mål och resultat!

Affärsutveckling – Coaching

Medlem i ICF och arbetar enligt ICF:s etiska riktlinjer,  Följ Karin Aspegren på LinkedIn

KA Development, Karl X Gustavs gata 70A, SE-254 40 Helsingborg, Maila Karin Aspegren